• Мэргэжлийн арилжааны LED гэрэлтүүлгийн хэрэгсэл нийлүүлэгч|Үйлдвэрлэгч|Үйлдвэр

bbier утасны имэйл

Хэлхээний хяналтын шийдэл - Нийлүүлэгч, Үйлдвэрлэгч, Үйлдвэр

Хэлхээний хяналтын баяжуулагч

     

1 ширхэг (Хамгийн бага захиалга)

Өөр бүтээгдэхүүн хайж байна уу? Манай мэргэжилтнүүд танд үүнийг олоход тусална! Зөвлөгөө авах хүсэлт гаргах

1. Өргөдөл
Гудамж, хонгил, зогсоол, технологийн паркийн гэрэлтүүлгийн алсын удирдлагатай.

2. Үндсэн онцлог
– Бодит цагийн алсын удирдлага, цаг, нар ургах/шингэх зэрэгт үндэслэн хэлхээний хуваарьт гэрэлтүүлэг.
– Кабинетийн цахилгаан хангамжийн байдлын дохиолол, автомат мэдэгдэл.
– Засгийн газрын түвшинд эрчим хүчний хяналт, тооцооны тайлан.